na ndiq ne

Kodi rrugor shqiptar

30/08/2017

Kodi rrugor shqiptar është dokumenti që përmban të gjitha informacionet mbi normat dhe aktet që kanë për qëllim të rregullojnë qarkullimin rrugor duke përfshirë atë të këmbësorëve, mjeteve dhe automjeteve, dhe/ose kafshëve në rrugë.

Kodi dhe aktet e miratuara në zbatim të tij, janë në përputhje me normat ndërkombëtare të Komunitetit Europian në këtë fushë.

Normat dhe aktet në zbatim të këtij Kodi udhëhiqen nga parimi i sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat e një lëvizjeje racionale, i mbrojtjes së mjedisit dhe i kursimit të energjisë.

Për info të detajuara apo për kuriozitete jeni të mirëpritur të shfletoni dokumentin në .pdf.

Kodi rrugor shqiptar

Dokumenti i disponueshëm në linkun që vijon është marrë nga Organi i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe është ende i gjindshëm në linkun: http://www.dpshtrr.gov.al/rreth-dpshtrr/legjislacioni/shfleto-bazen-ligjore